Sản phẩm từ nhựa composite

TuanChau Halong

Dự án sân chơi cho trẻ em tại Tuần Châu Hạ Long


Water Park

Chi tiết...


Unis School

Dự án lắp đặt bàn ghế học tập cho trường Unis Hanoi


Unis School

Chi tiết...


Unis School

Chi tiết...


Ciputra Play ground Project

Khu sân chơi trẻ em Ciputra


Ciputra Play ground

Chi tiết...LTK sculpture

Chi tiết...


crown for pacific place

Chi tiết...


sculpture

Chi tiết...Hanoi Tower Playground

Chi tiết...


Hanoi Tower Playground

Chi tiết...


Hanoi Tower Playground

Chi tiết...


Triển lãm và sự kiện