các công trình đã hoàn thành

Công trình: Lottemart Phu My Hung
Mô tả: Korean retailer, Lotte Mart of Lotte Corporation, has opened its first supermarket in Vietnam on mid-December 2008 at HCM city. The first Lotte Mart was placed in 7th Dist, has three floors with approximately 33,400 sqm. The project worth 75 million US dollar.

Triển lãm và sự kiện