các công trình đã hoàn thành

Công trình: HCM Nowzone plaza
Mô tả:

Triển lãm và sự kiện