Thiết kế - Triển lãm


Gian hàng: Singapore Pavilion

Chi tiết...


Gian hàng: Indonesia Pavilion

Chi tiết...


Medipharm 2007

Triển lãm y dược Medipharm 2007


Gian hàng: Yangtze River Pharmaceutical Group

Chi tiết...


Triển lãm và sự kiện